skip to navigation
skip to page content
English

Cruthachadh siostam air a dheagh riaghladh a tha a' cur gu dearbhach ri seasmhachd nan coimhearsnachdan dùthchail.

Tha Coimisean na Croitearachd a' riaghladh agus ag adhartachadh mathas croitearachd ann an Alba gus croitearachd a dhèanamh tèarainte san àm ri teachd

Tha Coimisean na Croitearachd cùramach mu dhìon do phrìobaideachd. Gus an dàta pearsanta agad a chumail sàbhailte agus dèanamh cinnteach gu bheil e mionaideach, cha bhi sinn a’ tional agus/no a’ stòradh ach an dàta a tha riatanach airson ar dleastanasan a choileanadh mar bhuidheann riaghlaidh, mar a tha mìnichte nar Fios Prìobhaideachd

An Clàr Chroitean

Tha cuid de thagraidhean riaghlaidh a-nis a' piobrachadh riatanas do-sheachanta a thaobh do chroit a chlàradh air a' Chlàr Chroitean. Faigh a-mach tuilleadh

Dachaigh

Contacting Us

Crofting Census

Your Crofting Census forms will be posted out today don't forget you can now complete them online, details are enclosed with your form.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

© Crofting Commission 2020Site MapSite by Plexus.