skip to navigation
skip to page content
English

Rod MacCoinnich

Neach-gairm/Coimiseanair Taghte

Clàr Ùidhean:

Tiodhlacan is Aoigheachd: Chan eil

Pàigheadh: Coimiseanair, Coimisean na Croitearachd, Director RMSS (Highland) Ltd, Sole trader farming.

Dreuchdan co-cheangailte eile: Chan eil

Cunnraidhean: Chan eil

Taigh, Fearann is Togalaichean: Teanroit, Beauly

Co-roinnean is Tèarainteachdan: Auction Markets; Financial Services.

Ùidhean Neo-ionmhasail: Chan eil

Cosgaisean Taghaidh: Chan eil

Chiad Aithris Dèante: 24/04/17

Atharraichte mu Dheireadh: 

 

Rod MacCoinnich

Crofting Census

Your Crofting Census forms will be posted out today don't forget you can now complete them online, details are enclosed with your form.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

© Crofting Commission 2020Site MapSite by Plexus.