skip to navigation
skip to page content
English

Malcolm MacMhathain

Coimiseanair Suidhichte

Clàr Ùidhean:

Tiodhlacan is Aoigheachd: Chan eil

Pàigheadh: Coimiseanair, Coimisean na Croitearachd; The Firm of Moy Farm, Lochaber Lodges (Rentals) Ltd; Moy Farm Services Ltd.

Dreuchdan co-cheangailte eile: Chan eil

Cunnraidhean: Chan eil 

Taigh, Fearann agus Togalaichean: Moy Farm, Fort William; 2 houses, Fort William.

Co-roinnean is Tèarainteachdan:  The Firm of Moy Farm (Partnership), Lochaber Lodges (Rentals) Ltd; Moy Farm Services Ltd.

Ùidhean Neo-ionmhasail: Chan eil

CosgaiseanTaghaidh: Chan eil 

Chiad Aithris Dèante: 31/01/2017

Atharraichte mu dheireadh: 09/05/2017

Malcolm MacMhathain

Crofting Census

Your Crofting Census forms will be posted out today don't forget you can now complete them online, details are enclosed with your form.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

© Crofting Commission 2020Site MapSite by Plexus.