skip to navigation
skip to page content
English

Seumas Scott

Coimiseanair Suidhichte

Clàr Ùidhean:

Tiodhlacan is Aoigheachd: Chan eil

Pàigheadh: Coimiseanair, Coimisean na Croitearachd; Director of JMS Environmental Ltd.

Dreuchdan co-cheangailte eile: Chan eil

Cunnraidhean: Chan eil

Taigh, Fearann agus Togalaichean: Chan eil

Co-roinnean is Tèarainteachdan:  Chan eil

Ùidhean Neo-ionmhasail: Chan eil

Cosgaisean Taghaidh: Chan eil

Chiad Aithris Deante: 27/04/17

Atharraichte mu dheireadh:

 

Seumas Scott

Crofting Census

Your Crofting Census forms will be posted out today don't forget you can now complete them online, details are enclosed with your form.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

© Crofting Commission 2020Site MapSite by Plexus.